Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2008

Opdrachtgever:
Gemeente Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

In de afgelopen periode heeft de gemeente Vlaardingen voor de aanpak van de overlast in het centrum tijdens de uitgaansavonden op vrijdag en zaterdag verschillende maatregelen genomen, waaronder het zogenoemde weekendarrangement. Er is echter nog steeds discussie over de mate waarin sprake is van overlast en in hoeverre bewoners, ondernemers en uitgaanspubliek hiervan hinder ondervinden. Een onderwerp dat hieraan gerelateerd is, is het mogelijk invoeren van cameratoezicht om eventuele overlast te bestrijden. Alvorens tot een dergelijke maatregel te besluiten wil de gemeente eerst nader inzicht in de overlast in het centrum tijdens uitgaansavonden. Zij heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven deze overlast te inventariseren.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.