Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2008

Opdrachtgever:
Gemeente Hilversum

Gooische daklozen

Er is onzekerheid over de omvang van de daklozenpopulatie in de regio. Ook is de aard en omvang van hun problematiek nooit systematisch in kaart gebracht. Eind 2006 is ook door het Platform Maatschappelijke Zorg aangegeven dat er behoefte is aan betrouwbare informatie omtrent de aard en omvang van de daklozenpopulatie in de regio Gooi en Vechtstreek.

De gemeente Hilversum en GGD Gooi & Vechtstreek hebben vervolgens onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven een onderzoek naar de aard en omvang van de daklozenpopulatie in de regio uit te voeren. De resultaten uit het onderzoek zijn bruikbaar voor de uitwerking en concretisering van het regionaal vastgestelde Beleidsplan maatschappelijke zorg 2008-2011 en kunnen ook als basis dienen voor het Stedelijk Kompas, dat voor de regio in het eerste kwartaal 2008 opgesteld wordt.

De regio Gooi en Vechtstreek omvat de volgende negen gemeenten: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.