Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2011

Opdrachtgever:
WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid

Gokken in kaart

Het tegengaan van kansspelverslaving is een belangrijk doel van het Nederlandse kansspelbeleid. Daarvoor is het noodzakelijk om een actueel beeld te hebben van de aard en de omvang van kansspelverslaving. In de tweede voortgangsrapportage kansspelen van 31 maart 2003 heeft het kabinet Balkenende I toegezegd een meerjarig onderzoek naar kansspelverslaving te laten uitvoeren. In 2005 is de eerste meting verricht door het Centrum voor Verslavingsonderzoek (De Bruin e.a. 2005).

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval en bureau Mediad opdracht gegeven de tweede meting te verrichten. Deze meting is grotendeels een herhaling van de eerste meting, zodat ontwikkelingen kunnen worden vastgesteld in de aard en omvang van kansspelen en kansspelverslaving en het Nederlandse preventiebeleid.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.