Ga naar de inhoud

Gebundelde krachten

Evaluatie Samen DOEN in de buurt in Amsterdam
Jaargeving: 2014
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam 

Dit rapport beschrijft de evaluatie van ‘Samen DOEN in de buurt’; een innovatieve Amsterdamse werkwijze waarmee huishoudens met meervoudige problemen vanuit een buurtteam worden geholpen bij de aanpak van hun problemen en het vergroten van hun zelfredzaamheid. Over de zeven langst draaiende teams die deze werkwijze hanteren is voor dit onderzoek zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie verzameld. Door deze informatiebronnen te combineren is een zo compleet mogelijk beeld geschetst van de resultaten en van de veronderstelde werkzame mechanismen van Samen DOEN.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.