Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2017

Opdrachtgever:
Gemeente Groningen

Evaluatie straatcoaches Beijum

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de aanpak van jongerenoverlast. In 2006 is in Amsterdam de straatcoach ontstaan als instrument in de strijd tegen overlast door jongeren. Straatcoaches bezoeken locaties waar jongeren overlast veroorzaken. Ze proberen met de jongeren in contact te komen en een band met hen op te bouwen. Indien nodig neemt de straatcoach contact op met de ouders van overlastgevende jongeren of met instanties zoals jeugdhulp en politie.

In opdracht van de gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval de inzet van straatcoaches in de Groningse wijk Beijum geëvalueerd.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.