Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2013

Opdrachtgever:
Gemeente Groningen

Evaluatie Pilot Multiprobleemgezinnen Groningen

De voorgaande evaluatie bestond uit drie delen, namelijk een procesevaluatie, een resultatenonderzoek en een onderzoek naar de context waarbinnen het project plaatsvindt. De resultaten hiervan zijn terug te vinden in het rapport ‘Dwars door verbanden’ (Bieleman e.a. 2012). Voor deze vervolgevaluatie heeft uitsluitend een derde resultatenmeting onder gezinnen plaatsgevonden. Deze meting is op dezelfde manier uitgevoerd als de voorgaande metingen.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.