Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2017

Opdrachtgever:
Gemeente Apeldoorn

Evaluatie Omnizorg Apeldoorn 2016

De gemeente Apeldoorn heeft vastgesteld dat er binnen de gemeente sprake is van een breed gedragen behoefte om Omnizorg opnieuw te evalueren. In het onderzoek dient te worden nagegaan in hoeverre de doelstelling van Omnizorg in 2016 wordt behaald. De doelstelling van Omnizorg wordt daarbij omschreven als het organiseren van een integrale aanpak voor de doelgroep langdurige daklozen, verslaafden en GGZ-afhankelijken met als doel alle voorzieningen op één plaats aan te bieden om versnippering te voorkomen en overlast intensiever te bestrijden. De focus van het onderzoek dient te liggen op de resultaten van de zorg, de ketensamenwerking en het terugdringen van overlast. Daarnaast moet een vergelijking worden gemaakt met de evaluatie van Omnizorg uit 2011

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.