Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2014

Opdrachtgever:
Gemeente Steenwijkerland

Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Steenwijkerland

De landelijke en lokale discussies heeft de gemeente Steenwijkerland doen besluiten haar coffeeshopbeleid te laten evalueren door onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval. Hiervoor worden de ervaringen met het lokale coffeeshopbeleid in kaart gebracht. In het onderzoek wordt tevens nagegaan in hoeverre er bij de betrokken partijen in Steenwijkerland behoefte is aan een coffeeshop. Een ander aandachtspunt is de ervaren overlast in de huidige omgeving van de coffeeshop. Verder wordt nagegaan welke handvatten er zijn om invloed uit te oefenen op de (her)vestiging van een coffeeshop en de mogelijke gevolgen van een eventuele aanpassing.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.