Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2008

Opdrachtgever:
Gemeente Heerlen

Evaluatie Cameratoezicht Hoensbroek en Heerlerheide

In de gemeente Heerlen zijn in het najaar van 2005 in het kader van een uitbreiding van het cameratoezicht camera’s geplaatst in een drietal gebieden: het winkelcentrum Hoensbroek, het winkelcentrum Heerlerheide en de staten Heisterberg en Akerstraat-Noord.

Na de invoering van het cameratoezicht wil de gemeente de volgende resultaten bereiken: verhogen van de leefbaarheid en veiligheid; verbeteren van de veiligheidsgevoelens van bewoners, ondernemers, werknemers en winkelend publiek; verkrijgen van beelden voor ondersteunend bewijsmateriaal bij opsporingsonderzoek; verminderen van het aantal incidenten en van overlast in het algemeen; en vroegtijdig signaleren van incidenten.

Om de resultaten van het cameratoezicht na te gaan, heeft de gemeente voorafgaand aan de proef in het najaar van 2005 een nulmeting laten verrichten. Precies twee jaar later, in het najaar van 2007, heeft een vervolgmeting plaatsgevonden. Beide metingen zijn uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval. In dit eindrapport worden de resultaten van de metingen besproken.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.