Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2008

Opdrachtgever:
Gemeente Heerlen

Evaluatie Cameratoezicht Heerlen-centrum

De gemeente Heerlen is eind 2003 gestart met een proef cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente. De locaties zijn in drie gebieden onder te verdelen: Heerlen-Centrum; GMS (Grasbroek, Musschemig en Schandelen); en het uitgaansgebied Centrum/Pancratiusplein. Uit de gemeentelijke nota over het in te voeren cameratoezicht blijkt het cameragebied behorend tot de wijk GMS direct gelegen achter het station te bestaan uit de driehoek Kempkensweg, Willemstraat en Spoorsingel (zie ook bijlage 1). Het cameragebied in Heerlen-Centrum heeft betrekking op de hoofdstraten van de binnenstad, met name de Honingmanstraat, Saroleastraat, Oranje Nassaustraat, Promades, Schinkelstraat, Van der Maesenstraat en Dautzenbergstraat. Daarnaast is cameratoezicht in het uitgaansgebied Pancratiusplein, dat eveneens in de binnenstad ligt.

Na de invoering van het cameratoezicht wil men de volgende resultaten bereiken: verhogen van de leefbaarheid en veiligheid; verbeteren van de veiligheidsgevoelens van bewoners, ondernemers, werknemers, reizigers en winkelend publiek; terugdringen van het aantal prostituees, prostituanten, drugsrunners en (uitgaans)geweld en drugsgerelateerde incidenten, van de handel in verdovende middelen, van de overlast door hard- en softdrugsgebruikers en dak- en thuislozen, en van overlast als gevolg van de twee coffeeshops; verkrijgen van beelden voor ondersteunend bewijsmateriaal bij opsporingsonderzoek; verhogen van de veiligheidsgevoelens; verminderen van het aantal incidenten en van overlast in het algemeen; en vroegtijdig signaleren van incidenten.

Om de resultaten van het cameratoezicht na te gaan, heeft de gemeente voorafgaand aan de proef in het najaar van 2003 een nulmeting laten verrichten. Exact een jaar later, in het najaar van 2004, heeft een vervolgmeting plaatsgevonden om het cameratoezicht te kunnen evalueren. De gemeente Heerlen wil vier jaar na de start meer inzicht in de resultaten van het cameratoezicht. Eind 2007 heeft opnieuw een meting plaatsgevonden. Alle metingen zijn uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval. In dit rapport worden de resultaten van de laatste meting besproken en vergeleken met de eerdere metingen.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.