Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2009

Opdrachtgever:
Gemeente Leeuwarden

Evaluatie Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Fryslân

Medio 2007 heeft een evaluatieonderzoek plaatsgevonden om te bepalen of de in de beleidsnotitie huiselijk geweld opgenomen punten ten aanzien van het functioneren van het Advies- en Steunpunt zijn gerealiseerd. De gemeente Leeuwarden heeft medio 2008 onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opnieuw opdracht gegeven een evaluatie van het Advies- en Steunpunt Fryslân uit te voeren, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de knelpunten die in 2007 naar voren zijn gekomen. Bovendien blijkt uit de beleidsnotitie huiselijk geweld dat de opgestelde doelstellingen van het Advies- en Steunpunt in 2008 dienen te zijn bereikt.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.