Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2009

Opdrachtgever:
Gemeente Groningen

Evaluatie accommodatienota gemeente Groningen

Eind 2008 heeft de Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn (OCSW) van de gemeente Groningen onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval opdracht gegeven het accommodatiebeleid te evalueren. Het accommodatiebeleid is gebaseerd op de nota Anders en Beter, die in december 2005 na een intensief inspraaktraject is vastgesteld. De nota, en daarmee een nieuwe subsidiesystematiek, is na een overgangsjaar op 1 januari 2007 in werking getreden.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.