Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2020

Opdrachtgever:
Gemeente Groningen

Eindrapport: Evaluatie Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk Groningen

Om bewoners zich weer samen ‘eigenaar’ van hun eigen straat, buurt en wijk te laten voelen, wil de gemeente Groningen beslissingen hierover weer dichterbij Stadjers brengen. Hiervoor hebben de afgelopen jaren verschillende experimenten plaatsgevonden, waaronder de Coöperatieve Wijkraad Oosterparkwijk. In de Coöperatieve Wijkraad hebben zowel wijkbewoners (11) als raadsleden (6) zitting. De bewoners zijn willekeurig geselecteerd door middel van loting. Daarnaast is er een panel van 400 personen die ook aselect zijn geloot.

Ralph Mennes en Bert Bieleman van Breuer&Intraval en Klaas Kloosterman van Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen hebben samen het experiment Coöperatieve WijkRaad Oosterparkwijk geëvalueerd. Klaas Kloosterman en Bert Bieleman hebben in eerste instantie de onderzoeksopzet opgesteld en vervolgens samen met Ralph Mennes het onderzoek uitgevoerd. Klaas Kloosterman is daarbij verantwoordelijk geweest voor de resultaatmeting, terwijl Ralph Mennes de procesevaluatie voor zijn rekening heeft genomen. De gezamenlijk opgestelde conclusies zijn het resultaat van de onderlinge informatie-uitwisseling tussen de onderzoekers en de daarop volgende constructieve discussies.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.