Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2021

Opdrachtgever:
WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid

Effecten van preventie: een compacte literatuursynthese

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval een literatuursynthese uitgevoerd naar criminaliteitspreventie. Op basis van deze studie is in kaart gebracht wat bekend is over de effectiviteit van maatregelen gericht op het voorkomen van (bepaalde vormen van) criminaliteit. Hierbij is zowel naar de stand van zaken in de wetenschap gekeken, door middel van meta-evaluaties en systematic reviews, als naar de uitgaven en beleidskeuzes op het gebied van criminaliteitspreventie in Nederland. Tevens is onderzocht hoe een effect van preventie kan worden vastgesteld en wat hierbij de methodologische haken en ogen zijn.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.