Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2016

Opdrachtgever:
Gemeente Leeuwarden

Eerste evaluatie POH-jeugd Leeuwarden

In april 2015 is in de gemeente Leeuwarden een pilot gestart waarin bij drie huisartsenpraktijken een praktijkondersteuner GGZ-jeugd – POH-jeugd genaamd – is geplaatst. De huisartsen van deze praktijken hebben aangegeven dat het van groot belang is om vroegtijdig psychische of psychosociale problemen bij jeugdigen te signaleren en te behandelen. De praktijkondersteuners Jeugd zijn ervaren orthopedagogen. Bij vermoedens van  psychische of psychosociale problemen verwijzen huisartsen jeugdigen naar hen door, terwijl zij voorheen deze kinderen naar specialistische zorg (kinderpsychologen of psychiaters) zouden hebben doorverwezen. De praktijkonder­steuners doen onderzoek naar de problematiek en werken daarbij nauw samen met wijkteams, het onderwijs, de GGD en GGZ-Friesland.

De gemeente Leeuwarden wil weten welke resultaten er een jaar na de start van de pilot zijn bereikt. Zij heeft onderzoeks- en adviesbureau breuer&Intraval opdracht gegeven hiernaar een eerste evaluatie uit te voeren.

Impact door samenspel

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Toch besloten we een paar jaar geleden samen verder te gaan en daar plukken onze klanten de vruchten van.