Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2023

Opdrachtgever:
OOG

Doelgroeponderzoek OOG radio & televisie

Het onderzoek heeft een kwantitatief en een kwalitatief deel: eerst is een digitale enquête uitgezet onder de (potentiële) doelgroep en vervolgens zijn twee focusgroepen georganiseerd waarin dieper is ingegaan op de bevindingen uit de enquête.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.