Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2021

Opdrachtgever:
Gemeente Helmond

De markt voor coffeeshops in de gemeente Helmond

De gemeente Helmond voert in haar lokale coffeeshopbeleid een maximumstelsel waarin slechts één coffeeshop binnen de gemeentegrenzen wordt gedoogd. De gemeenteraad heeft de burgemeester verzocht om te onderzoeken of verruiming van het maximumstelsel wenselijk en mogelijk is. Nadere besluitvorming omtrent dit vraagstuk wil de burgemeester met een onafhankelijk onderzoek kunnen onderbouwen. De gemeente Helmond heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval daarom opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren om de benodigde informatie te verschaffen. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd

Impact door samenspel

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Toch besloten we een paar jaar geleden samen verder te gaan en daar plukken onze klanten de vruchten van.