Ga naar de inhoud

Jaargeving:
2013

Opdrachtgever:
Gemeente Enschede

Analyse monitoren Enschede 2013

Sinds een aantal jaren volgt onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval in opdracht van de (centrum)gemeenten Enschede en Almelo, de vereniging WoOn en de regiegroep veelplegers Twente de ontwikkelingen op het gebied van dak- en thuisloosheid, verslavingsproblematiek en veelplegers. Deze monitoren worden gebruikt om inzicht te krijgen in de effecten van genomen maatregelen en om zicht te krijgen op mogelijk te ondernemen acties. De maatregelen die worden genomen zijn erop gericht dak- en thuisloosheid te voorkomen en veelplegercriminaliteit terug te dringen.

Omdat Breuer&Intraval al een aantal jaren over zo’n breed scala aan onderwerpen en op persoonsniveau (geanonimiseerd) gegevens verzameld, is het mogelijk op doelgroep- of instellingsniveau uitspraken te doen.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.