Ga naar de inhoud

Breuer&Intraval, gevestigd aan Trompsingel 37 B 9724 DA Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens

Wij maken gebruik van de gedragscode voor onderzoek en statistiek waarbij wordt voldaan aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze gedragscode is opgesteld door de Marktonderzoeksassociatie.nl, de Vereniging voor Beleidsonderzoek en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek.

Wij garanderen de anonimiteit van respondenten en behandelen persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden anoniem verwerkt en vervolgens gebruikt voor statistisch onderzoek. Wij publiceren alleen statistische informatie als personen niet herkenbaar of herleidbaar zijn. Ook hebben we maatregelen genomen tegen diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Wij leveren nooit herkenbare gegevens aan derden, ook niet aan andere overheidsinstellingen.

Wij kennen verder specifieke procedures voor de toegang tot digitale databestanden, voor uitwisseling van bestanden, alsmede voor back-up procedures.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens worden één jaar (bij continu projecten met meerjarenrapportage vijf jaar) na afloop van een project vernietigd, tenzij anders met de opdrachtgever wordt afgesproken. Als peildatum voor de afloop van het project wordt de datum genomen waarop het project is afgesloten. Dit geldt voor persoonsgegevens in aangeleverde bestanden, maar ook voor persoonsgegevens in bewerkte bestanden en andere opleveringen.

De geanonimiseerde gegevensbestanden en alle andere projectinformatie (zonder persoonsgegevens) worden na afronding van het project gearchiveerd, tenzij anders wordt afgesproken met de opdrachtgever.

Beveiliging persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij binnen krijgen worden gelijk beveiligd en geanonimiseerd. Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd hebben we opgenomen in het protocol verwerking persoonsgegevens. Dit document is bij ons op te vragen.

Contactgegevens

Neem contact met ons op via info@breuerintraval.nl of 050-3126226.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.