Ga naar de inhoud

Onderzoek Veiligheid LHBTI

Na enkele geruchtmakende geweldsincidenten tegen lhbti-personen is in 2018 het Actieplan Veiligheid LHBTI 2019-2022 opgesteld. Hierin zijn 38 acties opgenomen die de veiligheid van LHBTI mensen zouden moeten vergroten. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) evalueerden wij dit actieplan. Hieruit bleek onder meer:

– Acties gericht op het bevorderen van de veiligheid van LHBTI-personen richten zich in werkelijkheid voornamelijk op lesbische vrouwen en homoseksuele mannen. Transgender, intersekse en bi+ personen blijven onderbelicht.
– Voor de uitvoering van het actieplan werd geen budget beschikbaar gesteld. Mede hierdoor zijn met name acties opgenomen die al uitgevoerd werden. Veel betrokkenen waren dan ook niet bekend met het actieplan en naleving kon niet worden afgedwongen.
– Bij veel organisaties spelen mensen die zich vrijwillig actief inzetten voor de doelgroep een cruciale rol. Dat is ontzettend mooi, maar maakt de uitvoering ook kwetsbaar.

Lees het hele rapport hier.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.