Ga naar de inhoud

Ondersteuning voor leerachterstand door (corona-)afstand

Geplaatst: 22-06-2020

Als gevolg van de maatregelen om het corona-virus onder controle te krijgen, is de verwachting van de Onderwijsraad en de Inspectie van het Onderwijs dat juist leerlingen met leerachterstanden er nog verder op achteruit gaan. De Onderwijsraad heeft recent in een advies aan de ministers Slob en Van Engelshoven geschreven dat het Nederlandse onderwijs gerichte investeringen nodig heeft om te voorkomen dat het door de gevolgen van de pandemie van de rails raakt. Vooral problemen in het onderwijs die al langer spelen (denk aan kansenongelijkheid en het lerarentekort) worden groter door de huidige crisis. Daarnaast moet de regering volgens de Onderwijsraad investeren in leesvaardigheid, een betere toegang tot de arbeidsmarkt cq. doorleermogelijkheden en toetsen/examens ‘corona-proof’ maken.

Ook de Inspectie van het Onderwijs concludeerde na een enquête onder de besturen van 865 scholen dat met name leerlingen met leerachterstanden of een moeilijke thuissituatie door het onderwijs op afstand verder achterop raakten ten opzichte van de rest van de leerlingen. Volgens de inspectie lukte het de scholen om een groot deel van zijn leerlingen en studenten te bereiken, maar dat bij een substantiële groep leerlingen het afstandsonderwijs niet tot stand kwam. Hierdoor kunnen kwetsbare kinderen een achterstand oplopen (door bijvoorbeeld een onveilige thuissituatie of vanwege praktische beperkingen zoals het ontbreken van een laptop).

Om deze reden kunnen scholen voor basis-, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs en volwassenenducatie een subsidie aanvragen voor programma’s om corona-onderwijsachterstanden weg te werken. Hartstikke mooi! Om deze onderwijsachterstanden weg te werken stellen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media in totaal bijna 250 miljoen euro subsidie beschikbaar. Hiermee kunnen scholen programma’s opzetten om de opgelopen achterstanden van leerlingen en studenten aan te pakken.

De subsidieregeling gaat uit van een bedrag van 900 euro per leerling en mag worden aangevraagd voor maximaal 10 procent van de leerlingen (20 procent op achterstandsscholen). Er zijn drie tijdvakken waarbinnen de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s moeten worden aangeboden: voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s die tussen 1 juli en 31 december 2020 worden aangeboden, moeten de aanvragen voor 21 juni binnen zijn. Voor programma’s die lopen van 1 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021 kunnen de aanvragen worden ingediend tussen 18 augustus en 15 september. Afhankelijk van of er nog budget beschikbaar is, komt er een derde tijdvak. Voor meer informatie, zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-28472.html.

We denken graag met u mee over de mogelijkheden die deze subsidie met zich meebrengt en de invulling van de programma’s. Breuer&Intraval biedt al ruim 25 jaar ondersteuning aan organisaties en instanties met vragen op het gebied van proces en inhoud. Daarbij is de vraag, en dus ook de aanpak, nooit hetzelfde en wordt altijd met de opdrachtgever verkend welke methodiek het beste aansluit bij het vraagstuk. Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe onderwijsconcepten? Zoekt u de juiste begeleiding om mensen mee te krijgen in een veranderproces? Wilt u de samenwerking aangaan of bevorderen met andere partijen? Of heeft u andere onderwijsgerelateerde vragen?

Graag wisselen we met u van gedachten over deze of andere relevante onderwerpen. Interesse? Neem dan vrijblijvend contact op met adviseur Nynke Postma, via nynke.postma@breuerintraval.nl of (06) 453 01 419. Voor meer informatie over ons, zie www.breuerintraval.nl.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.