Ga naar de inhoud

Nieuw project: Onderzoek Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Geplaatst: 06-07-2020

Breuer&Intraval, RAND Europe en Trimbos-instituut gaan samen het onderzoek uitvoeren naar het ‘Experiment Gesloten Coffeeshopketen’. In de huidige situatie wordt  de verkoop van cannabis vanuit coffeeshops gedoogd, maar het telen van cannabis en het leveren aan coffeeshops is verboden. Het doel van het experiment is om na te gaan of en hoe op kwaliteit gecontroleerde cannabis aan coffeeshops kan worden geleverd en wat de effecten hiervan zijn. De resultaten leveren informatie op voor het maken van een beredeneerde keuze over de toekomst van het cannabisbeleid.

Voor de evaluatie van het experiment wordt gebruik gemaakt van een quasi-experimentele onderzoeksopzet. Er worden 10 interventiegemeenten (experimentele groep waar de gesloten coffeeshopketen wordt geïmplementeerd) en 10 vergelijkingsgemeenten (controlegroep waar de huidige situatie wordt gehandhaafd) geselecteerd. In zowel de interventiegemeenten als de vergelijkingsgemeenten zal een nulmeting worden uitgevoerd voordat het experiment van start gaat, gevolgd door een viertal jaarlijkse metingen gedurende de experimenteerfase. Naast het in kaart brengen van de effecten wordt ook gekeken naar het implementatieproces van het experiment in de gemeenten.

In het onderzoek worden diverse methoden toegepast, waaronder enquetes bij coffeeshopbezoekers en omwonenden, interviews met coffeeshopeigenaren en overige (in)direct betrokkenen, organiseren van expertmeetings, online gebruikersenquete, cohortstudie coffeeshopbezoekers, menukaartanalyse, analyse samenstelling cannabisproducten en opvragen en analyseren van registratiegegevens.

Samenvatting onderzoek

Contact

Mocht u vragen hebben over dit onderzoek dan kunt u contact opnemen met de algemeen coördinator of een van de beide andere projectleiders.

Breuer&Intraval

Expertise: Algemene coördinatie en Overlast

Projectleider: Ralph Mennes (050 312 62 26; ralph.mennes@breuerintraval.nl)

RAND Europe

Expertise: Niet-gedoogde markt

Projectleider: Stijn Hoorens (+32 2669 2400; hoorens@randeurope.org)

Trimbos-instituut

Expertise: Gezondheid

Projectleider: Margriet van Laar (030 297 1100; mlaar@trimbos.nl)

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.