Ga naar de inhoud

Leren van onderwijs op afstand

Geplaatst: 21-04-2020

Door de uitbraak van het Corona-virus zetten scholen zich met digitale middelen in om onderwijs op afstand zo goed mogelijk te realiseren. We proeven een breed gedragen tevredenheid over wat er in korte tijd is gerealiseerd. Tegelijkertijd zijn er vragen en biedt de huidige periode mogelijkheden de behaalde successen in het reguliere onderwijs te integreren en ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren te stimuleren. Wat kunnen we van deze unieke situatie leren? Wat kunnen we voortzetten op het moment dat we weer in een ‘normaalstand’ terechtkomen? Wij brengen het graag voor u in beeld.

Knelpunten, successen en mogelijkheden in beeld

Onze onderzoekers en adviseurs kunnen de knelpunten, successen en mogelijkheden van digitaal onderwijs voor u inventariseren. Zodat u als schoolbestuurder of manager bijvoorbeeld inzicht krijgt in:

  • Behaalde successen en mogelijkheden voor de toekomst. Wat houden we vast? Wat moeten we vooral blijven doen?
  • Knelpunten van onderwijs op afstand. Waar lopen scholen en docenten bij online lesgeven tegenaan? Wat laten we los?
  • Competenties van het team om kwalitatief goed digitaal onderwijs te verzorgen. Wat kan het team nog leren/verbeteren? Wat hebben docenten nodig om ICT te integreren in hun onderwijs?
  • Werkwijzen van ouders en leerlingen. Hoe pakken zij leren op afstand op? Hoe verschilt dit voor de jongere leeftijdsgroepen en de oudere groepen? Hoe worden zij gemotiveerd?
  • Ervaringen van ouders en leerlingen. Wat vinden leerlingen de sterke en minder sterke aspecten van onderwijs op afstand? Hoe ervaren de ouders het?
  • Gepersonaliseerd leren via ICT. Hoe sluit je het beste aan op de individuele behoeften? Hoe voorkomen we dat er een kloof tussen kwetsbare en minder kwetsbare leerlingen ontstaat?

 

Welke vragen spelen bij u?

Wij willen graag met u in een persoonlijk, vrijblijvend gesprek nagaan welke vragen over onderwijs op afstand er bij u spelen. In een offerte op maat kunnen we u vervolgens een gepast aanbod doen voor een onderzoek en een bijbehorend advies. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via:

Henk Lukken, henk.lukken@breuerintraval.nl, 06-20226869
Jacco Snippe, jacco.snippe@breuerintraval.nl, 06-54660152

Meer informatie?

Lees meer informatie over onze onderzoeksaanpak en de kansen die wij zien rondom onderwijs op afstand in onze notitie Corona en leren van onderwijs op afstand

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.