Ga naar de inhoud

Is de huidige woning geschikt en hoe willen we wonen als we ouder worden?

Geplaatst: 21-06-2021

Deze vragen spelen bij veel mensen en organisaties. Nederland vergrijst. Het aantal ouderen groeit en we worden steeds ouder, we wonen langer zelfstandig en blijven langer zelfredzaam. Daarmee groeit de behoefte aan geschikte woonvormen eventueel met mogelijkheden tot zorg.

Er ontstaan de laatste jaren steeds meer Initiatieven van bewoners, sociale ondernemers en zorgorganisaties voor nieuwe vormen van wonen.  In de praktijk is het een complex en langdurig proces om dergelijke initiatieven daadwerkelijk te realiseren. Vragen die aan de orde komen en beantwoord moeten worden zijn; is er behoefte aan een dergelijke woonvorm en hoe ziet die behoefte eruit, hoe organiseren wij participatie, wat is een haalbare vastgoedstrategie en hoe krijgen we het initiatief gefinancierd.

  • Een woonbehoefte onderzoek.
  • Een haalbaarheidsonderzoek.
  • Het bepalen van een vastgoedstrategie.
  • Het bepalen van een zorgstrategie.
  • Het opstellen van een businesscase vastgoed/zorg.

 

Wij ‘Breuer & Intraval, Partoer en Pathuis en Partners bv zijn drie organisaties afkomstig uit- en geworteld in het noorden (Drenthe, Groningen en Fryslân) die de noordelijke markt en demografische ontwikkelingen goed kennen.

Daarnaast hebben we expertise van vastgoed ontwikkeling en zorg in huis. We zijn sterk in het uitvoeren van onderzoek, organiseren van burgerparticipatie, procesbegeleiding en (her)ontwikkeling van vastgoed. Het kan hierbij ook gaan om herbestemming en transformatie van bestaand/maatschappelijk vastgoed zoals bijvoorbeeld scholen.

De haalbaarheid van uw initiatief kan uiteindelijk financieel onderbouwd worden in een Businesscase. Hiervoor werken wij samen met een ervaren accountantskantoor dat de actuele ontwikkelingen in deze markt goed kent en scherpe financiële analyses kan maken.

Wat onze organisaties ‘gemeen’ hebben is dat wij graag met uw vraag meedenken. We nodigen van u van harte uit om vrijblijvend contact op te nemen met ons om uw vraag voor te leggen.

Breuer&IntravaL: Ciska Renken (06-33 371 002)

Partoer: Sjoerd IJdema (06-39 845 075)

Pathuis en partners: Bert Pathuis, Partner in Maatschappelijk Vastgoed (06-22 413 736)

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.