Ga naar de inhoud

Interview: Experiment Coöperatieve Wijkraad: Wat kunnen we ervan leren?

Gepubliceerd: 06-02-2020 op www.cooperatievewijkraad050.nl

Interview met onderzoeker Ralph Mennes

De Coöperatieve Wijkraad (CWR) in de Oosterparkwijk is één van de vijf experimenten in Groningen met zeggenschap en democratie in de buurt. In vier andere wijken wordt ook geëxperimenteerd. Daar wil de gemeente van leren: wat werkt goed en wat kan beter? Daarom wordt er door Breuer&Intraval en Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen (OIS) onderzoek gedaan naar de Coöperatieve Wijkraad. Het komende half jaar worden wijkbewoners nog één keer bevraagd. We vragen onderzoeker Ralph Mennes van Breuer&Intraval hoe hij dit aanpakt en wat tot nu toe uit het onderzoek is gekomen.

Waar zijn jullie al achter gekomen tijdens het onderzoek?
We volgen het experiment inmiddels al ruim twee jaar en zien dat met name leden van de Coöperatieve Wijkraad persoonlijk een positieve ontwikkeling doormaken. Omdat zij zijn ingeloot voor de Coöperatieve Wijkraad zijn zij nu actief in hun wijk, terwijl ze dat anders niet zouden zijn geweest. Ook de reacties vanuit het wijkpanel zijn positief, meer panelleden geven aan dat er betere besluiten worden genomen en dat mensen daar genoeg bij worden betrokken. We zien dat die positieve ontwikkeling nog niet is overgeslagen naar de rest van de wijk. Dat is de grootste uitdaging voor de Coöperatieve Wijkraad geweest in de afgelopen periode: hoe bereiken ze de wijkbewoners die de Coöperatieve Wijkraad nog niet zo goed kennen?

Waarom is onderzoek doen zo belangrijk?
Net als elk ander experiment is de Coöperatieve Wijkraad begonnen als een idee. Het is altijd afwachten hoe zoiets uitpakt in de praktijk. Om dat goed in beeld te krijgen heb je gedegen onderzoek nodig. Zo peilen we met een vragenlijst hoe bewoners nu over de wijk denken. Hoe meer mensen meedoen aan het onderzoek en hun mening geven en ervaringen met ons delen, des te beter beeld we krijgen van de resultaten van de Coöperatieve Wijkraad en des te beter kan worden beslist over de toekomst van de Coöperatieve Wijkraad. Ik zou alle wijkbewoners dan ook van harte willen vragen om de vragenlijst over de Coöperatieve Wijkraad in te vullen.

Welke vragen worden aan de Oosterparkers gesteld?
De vragen gaan over de Oosterparkwijk en hoe graag mensen er wonen, maar ook over de besluiten die de wijk aangaan. Vinden bewoners dat dat goed gaat en dat ze er voldoende bij worden betrokken of zou dat beter kunnen? We leggen stellingen voor waarbij ze kunnen aangeven of ze het er mee eens zijn of juist niet. Ook vragen we bewoners of ze zich actief inzetten voor de wijk en of ze zich daar medeverantwoordelijk voor voelen.

Waarvoor worden de resultaten van het onderzoek gebruikt?
Er staat een verslag op de website (www.breuerintraval.nl) en na de laatste meting verschijnt een eindrapport. De resultaten worden gebruikt om de opzet en werkwijze van de CWR te verbeteren om zo bewoners nog beter te betrekken bij beslissingen in en voor hun wijk. Het doet ons als onderzoekers erg goed dat we hiermee een bijdrage kunnen leveren aan deze unieke maatschappelijke innovatie; daar doen we het voor.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.