Ga naar de inhoud

Een nieuwe rol voor de docent?

Geplaatst: 13-07-2020

Door de maatregelen die werden genomen om het corona-virus onder controle te krijgen, werd het onderwijs vrijwel verplicht op een digitale manier onderwijs aan te bieden. Waar bij veel andere disciplines al voor de corona-tijd volop werd geëxperimenteerd met digitalisering, bleef het onderwijs wat achter. In het onderwijs bestond eerst vaak enige ‘scepsis’ tegen digitaal onderwijs. Nu was het ineens de enige oplossing. In het begin was het voor veel leerkrachten even omschakelen, maar al gauw bleek dat veel leerkrachten ook prima uit te voeten konden met digitaal onderwijs.

Een aantal maanden verder lezen we veel verschillende reacties op het onlineonderwijs. Uit een enquête van de AOb kwam bijvoorbeeld naar voren dat docenten in het mbo en het hoger onderwijs denken dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit is gegaan. Daarnaast ervaren deze docenten nu een hogere werkdruk. Dit is ook logisch. De docenten moesten ineens op een andere manier lesgeven. Een manier die ze niet kenden en waar ze niet voor opgeleid en op voorbereid waren. Om goed online onderwijs te geven, moeten de juiste onderwijsinhoudelijke en technologische afwegingen gemaakt worden. Digitaal competente (en minder competente) docenten moeten niet alleen digitale middelen kunnen gebruiken, maar deze ook kunnen beoordelen: ‘Zijn deze middelen wel goed? Gaat door het gebruik van deze middelen de kwaliteit van mijn lessen wel omhoog? Komt mijn boodschap wel over? Doen de leerlingen mee? Durven ze vragen te stellen?’

In alle cao’s heeft de AOb de afgelopen jaren afspraken gemaakt over professionalisering en nascholing. Leerkrachten moeten 10% van hun jaartaken besteden aan professionalisering. Misschien is dit de tijd dat we ons meer moeten gaan richten op professionalisering van een deel van de leerkrachten in de richting van digitaal onderwijs. Mogelijk kunnen we het onderwijs vervolgens op een andere manier inzetten. Een combinatie van fysiek en digitaal onderwijs, zodat we meer onderwijs op maat kunnen bieden aan leerlingen.

Docenten kunnen verschillende rollen aannemen. Wellicht kunnen we een deel van de docenten meer als coach zien. Een in IT geschoolde docent inzetten als coach voor andere docenten of als coach die leerlingen begeleidt in een (online) leeromgeving, vak-experts kunnen zich op lesstof richten en daarnaast kennen we de onderwijskundig en pedagogische experts. Ook het ondersteunende personeel blijft belangrijk. Fysiek onderwijs moeten we niet af willen schaffen. Fysiek onderwijs blijft heel belangrijk voor de sociale ontwikkeling en persoonsvorming van leerlingen.

Het uiteindelijke doel van professionalisering van leerkrachten is om het leren van leerlingen te verbeteren. Dit door middel van processen en activiteiten die expliciet zijn ontworpen om de kennis, de houding en het lesgedrag van leerkrachten te versterken of verbeteren. In dit geval kunnen we het leren van leerlingen versterken door te zorgen dat een aantal leerkrachten zich professionaliseren in het geven van digitaal onderwijs. Er ontstaat daarmee een extra rol binnen de school. Deze nieuwe digitale expert kan vervolgens andere leerkrachten en leerlingen coachen in een digitale leeromgeving.

Daarom een oproep aan scholen: maak gebruik van de professionaliseringsmogelijkheden die zijn vastgelegd in de AOb én investeer in digitaal onderwijs. Niet alleen omdat dit de afgelopen maanden nodig bleek. Ook omdat digitalisering de toekomst is. Vergeet straks niet wat we de afgelopen maanden allemaal hebben geleerd. Blijf de positieve ervaringen gebruiken. Het onderwijs mag en kan niet achter blijven in digitalisering.

Breuer&Intraval biedt al ruim 25 jaar ondersteuning aan organisaties en instanties die met vragen rondlopen. Daarbij is de vraag, en dus ook de aanpak, nooit hetzelfde en wordt altijd met de opdrachtgever verkend welke methodiek het beste aansluit bij het vraagstuk.

Dus heeft u behoefte aan ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe onderwijsconcepten? Zoekt u de juiste begeleiding om mensen mee te krijgen in een veranderproces? Wilt u de samenwerking aangaan of bevorderen met andere partijen? Of heeft u eventueel andere onderwijs gerelateerde vragen?

Graag wisselen we met u van gedachten over deze of andere relevante onderwerpen. Interesse? Neem dan vrijblijvend contact op met adviseur Nynke Postma, via nynke.postma@breuerintraval.nl of (06) 453 01 419. Voor meer informatie over ons, zie www.breuerintraval.nl.

Impact door samenspel

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Toch besloten we een paar jaar geleden samen verder te gaan en daar plukken onze klanten de vruchten van.