Ga naar de inhoud

Deelname aan kansspelen

Geplaatst: 01-12-2021

Ruim zes op de tien Nederlanders van 16 jaar en ouder (64%) speelt kansspelen. Loterijen worden het vaakst gespeeld, op grote afstand gevolgd door krasloten, wedden op sportwedstrijden, speelautomaten, bingo en casinospelen. Van de respondenten nam 62% deel aan legale kansspelen. De deelname aan illegale kansspelen ligt met ruim 8% aanmerkelijk lager. Dit blijkt uit een nieuwe nulmeting naar (deelname aan) kansspelen dat Breuer&Intraval in opdracht van het WODC (ministerie van Justitie en veiligheid) heeft uitgevoerd.

De wet Kansspelen op afstand (Wet Koa) is op 1 april 2021 in werking getreden. Een half jaar na de inwerkingtreding van de wet, op 1 oktober 2021, is de onlinemarkt opengegaan. De doelstellingen van het kansspelbeleid zijn onveranderd gebleven: voorkomen van kansspelverslaving, het tegengaan van fraude, witwassen en overige criminaliteit en het beschermen van consumenten. Met de invoering van de Wet Koa zijn aan het toegestane aanbod strikte(re) regels en voorwaarden gesteld, met name ten aanzien van kansspelverslaving. Op de naleving daarvan kan bovendien effectief toezicht worden gehouden. De komende jaren wil het kabinet de gevolgen van de openstelling van de onlinemarkt voor de doelstellingen van het kansspelbeleid evalueren. Deze nulmeting vormt de basis voor de evaluatie in 2024.

Voorkomen kansspelverslaving

De mate waarin vergunninghouders maatregelen nemen om kansspelverslaving te voorkomen verschilt per kansspelsector en per vergunninghouder. Holland Casino – in 2021 de enige vergunninghouder voor casinospelen – hanteert een Preventiebeleid Kansspelen (PBK) waarin de maatregelen om kansspelverslaving te voorkomen recent zijn aangescherpt. Deze aanscherping lijkt eronder meer aan bij te hebben gedragen dat Holland Casino relatief meer spelers is gaan aanspreken op risicovol speelgedrag. Uit een enquête onder de exploitanten van speelautomaten blijkt dat maatregelen om kansspelverslaving te voorkomen door de helft tot twee derde van de exploitanten ook wordt toegepast.

Tegengaan fraude en overige criminaliteit

Vanwege de soms grote sommen geld die in kansspelen rondgaan, zijn sommige segmenten van de kansspelmarkt gevoelig voor bepaalde vormen van criminaliteit. Holland Casino heeft de maatregelen die fraude en overige criminaliteit dienen tegen te gaan eveneens aangescherpt. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen. Zo zijn de meldingen die FIU-Nederland ontvang van Holland Casino tussen 2015 en 2020 gestegen. De maatregelen die exploitanten van speelautomaten nemen voor het tegengaan van fraude en overige criminaliteit zijn over het algemeen minder uitvoerig.

Consumentenbescherming

Holland Casino en de vergunninghouders loterijen geven aan verschillende maatregelen uit te voeren ter bescherming van consumenten. Het gaat daarbij onder meer om het informeren van spelers over het spel en de wijze van uitbetaling, de bescherming van persoonsgegevens, het aanbieden van eerlijk spel en het beschermen van kwetsbare groepen. Het percentage exploitanten van speelautomaten dat dergelijke maatregelen hanteert verschilt per maatregel.

Reclame

De wet Koa kent verschillende reclamebeperkende maatregelen met betrekking tot kansspelen die maatschappelijk kwetsbare groepen – waaronder jongeren – dienen te beschermen. Van de jongeren tot 24 jaar die in het voorjaar hebben deelgenomen aan de enquête (dus voor de opening van de onlinemarkt op 1 oktober) geeft ruim de helft (51%) aan in de zes maanden voorafgaand aan de enquête reclame voor kansspelen te hebben gezien. Een klein deel (6%) van hen voelt zich hierdoor aangesproken. Eveneens een beperkt deel (13%) zegt dat reclames invloed hebben op (het spelen van) kansspelen en op hun speelgedrag. Het gaat hierbij onder meer om invloed op deelname, de frequentie van spelen en de duur van deelname aan een spel.

Download hier het onderzoek

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.