Ga naar de inhoud

Betrokkenen zijn in het algemeen zeer positief over Kleinschalige Voorzieningen

Geplaatst: 03-03-2021

Betrokkenen zijn in het algemeen zeer positief over Kleinschalige Voorzieningen, wel is het nog zoeken naar ieders rol en verantwoordelijkheid binnen het plaatsingsproces.

Betrokkenen zijn over het algemeen erg positief over de Kleinschalige Voorzieningen als nieuwe modaliteit binnen het justitiële landschap. Het behoud van binding van de jongere met de maatschappij, het nauwere contact met de (plaatsvervangende) gezinssituatie en de continuering van dagbesteding kan volgens geïnterviewden bij de juiste doelgroep zeker bijdragen aan re-integratie en recidive­vermindering. Een Kleinschalige Voorziening (KV) is een voorziening waar jongeren dichtbij hun eigen leefomgeving verblijven met een lager beveiligingsniveau dan in de huidige Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI).

In opdracht van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft het onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval het plaatsingsproces van jongeren in de Kleinschalige Voorzieningen in Amsterdam en Zuid-Limburg in kaart gebracht. Om informatie te verzamelen over het plaatsingsproces is een document- en literatuurstudie uitgevoerd, zijn 28 geanonimiseerde dossiers bestudeerd en zijn 18 interviews gehouden met betrokken stakeholders.

Bevindingen

Uit ons onderzoek blijkt dat na de eerste gewenningsperiode en het zoeken naar ieders juiste rol en verantwoordelijkheid, de betrokken partijen steeds meer waardering krijgen voor de samenwerking met betrekking tot het plaatsingsproces.

De veranderde rol van de rechter-commissaris (RC) van ‘besluitvormende’ naar ‘adviserende’ met betrekking tot plaatsing in de KV, heeft vooral in het begin tot spanningen geleid tussen lokale stakeholders in Amsterdam en Divisie Individuele Zaken (DIZ) omdat het advies van de RC niet altijd door DIZ wordt opgevolgd. Meerdere betrokkenen geven daarnaast aan principiële bezwaren te hebben tegen de adviesrol die de rechter krijgt toebedeeld in de fase voorlopige hechtenis, in plaats van een beslissende rol.

Uit onze evaluatie komt verder naar voren dat de opgestelde plaatsingscriteria door DIZ vooral worden gezien als eisen dan wel (harde) voorwaarden, terwijl andere betrokkenen het meer zien als richtlijnen. Tot slot lijkt niet iedereen voldoende de afweging te maken (c.q. op de hoogte te zijn) van de mogelijkheid oor plaatsing van jongeren tussen de 18 en 23 jaar in een KV. Dit wordt door betrokkenen gezien als een gemiste kans, vanwege het doel om met plaatsing in de KV recidive te voorkomen. Volgens hen zou een meer pedagogische aanpak meer resultaat kunnen hebben en zou plaatsing in een KV daarom een goede keuze zijn.

Lees hier het onderzoek

Meer informatie:

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Annelies Kruize (annelies.kruize@breuerintraval.nl, telnr: 06-414126945 & voor advies Ciska Renken (ciska.renken@breuerintraval.nl, telnr: 06-33371002).

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.