Ga naar de inhoud

Alleen kun je sneller, samen kom je verder?

Geplaatst: 11-06-2020

Het onderwijs heeft de afgelopen maanden een grote slag gemaakt in het digitaal aanbieden van onderwijs. Na de boodschap van het kabinet dat de scholen i.v.m. het Covid-19 virus haar deuren moesten sluiten, hebben de scholen zich hier in een razendsnel tempo aan aangepast. De eerste weken was het zoeken, regelen en faciliteren en daarna stond het online onderwijs. Complimenten voor de scholen!

Na een aantal weken online lessen verzorgen en contact onderhouden met de leerlingen kwam het bericht dat de scholen in het primair onderwijs weer open mochten, met de inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Daarna mochten ook scholen in het voortgezet en beroepsonderwijs weer (deels) hun deuren openen. Om de 1.5 meter regel te kunnen waarborgen, kiezen veel scholen ervoor om tot de zomervakantie door te gaan met het aanbieden van thuisonderwijs in combinatie met onderwijs op locatie in kleine groepen. De vraag is nu: hoe gaan de scholen verder na de zomervakantie?

Wat opvalt is dat scholen zelf, soms met hulp, het wiel van onderwijs op afstand zijn gaan uitzoeken. Gezien het tijdsbestek waarin dit moest gebeuren, is het logisch. De korte ervaringen met digitaal onderwijs hebben geleerd dat het ene vak zich er beter voor leent dan het andere en dat de ene docent het leuker vindt dan de ander. Kun je hier ook voor de langere termijn iets mee?

Maakt het bijvoorbeeld uit wie de online les geeft? Is de eigen docent beter of kun je beter gebruik maken van een expert in een bepaald vak? En de eigen docent als aanspreekpunt of coach?

Juist voor deze vraagstukken is het goed om dit met meerdere scholen tegelijkertijd te organiseren. Op die manier kun je niet alleen gebruik maken van elkaars ervaring en kennis, maar wellicht ook lessen of lesmateriaal met elkaar delen. Daardoor hebben docenten meer tijd over voor andere zaken, zoals het coachen van hun (mentor)leerlingen of leerlingen die het nodig hebben extra aandacht geven. Ook biedt dit de mogelijkheid om docenten meer te laten doen wat bij hen past: het geven van (digitale) lessen, de sociaal-cognitieve ondersteuning van leerlingen of andere aspecten die (ook) onderdeel zijn van het zijn van een docent.

Breuer&Intraval biedt al ruim 25 jaar ondersteuning aan organisaties en instanties met vragen op het gebied van proces en inhoud. Daarbij is de vraag, en dus ook de aanpak, nooit hetzelfde en wordt altijd met de opdrachtgever verkend welke methodiek het beste aansluit bij het vraagstuk. Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe onderwijsconcepten? Zoekt u de juiste begeleiding om mensen mee te krijgen in een veranderproces? Wilt u de samenwerking aangaan of bevorderen met andere partijen? Of heeft u andere onderwijsgerelateerde vragen?

Graag wisselen we met u van gedachten over deze of andere relevante onderwerpen. Interesse? Neem dan vrijblijvend contact op met adviseur Nynke Postma, via nynke.postma@breuerintraval.nl of (06) 453 01 419. Voor meer informatie over ons, zie www.breuerintraval.nl.

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.