Ga naar de inhoud

Alcoholgebruik en gokken: een combinatie die aandacht verdient

Geplaatst: 07-04-2021

Alcoholgebruik kan leiden tot een toename van gokken. Onder invloed van alcohol nemen gokkers bijvoorbeeld eerder het besluit om opnieuw te gaan gokken en kunnen  ze vaker en risicovoller gaan spelen. Dit blijkt uit onderzoek dat Breuer&Intraval en IVO gezamenlijk uitvoerden in opdracht van het ministerie van VWS.

Het onderzoek (uitgevoerd in het najaar van 2020) is een verkenning van de aard en omvang van (onwenselijke) gevolgen van de combinatie van gokken en alcoholgebruik. Daarnaast is gekeken naar de effectiviteit van het bestaande preventiebeleid van kansspellocaties en mogelijke verbetering van het preventiebeleid. De bevindingen zijn verkregen door literatuurstudie, analyse van registratiegegevens en interviews met verschillende betrokken partijen en ervaringsdeskundigen. Het onderzoek richtte zich op de landbased (en dus niet online) sector van kansspelen in Nederland, waaronder locaties als casino’s, speelhallen en horecagelegenheden met gokkasten.

Effecten

Over de effecten van alcoholgebruik op (problematisch) gokken bestaat een wisselend beeld. Uit sommige studies blijkt dat alcoholgebruik invloed heeft op (problematisch) gokken, terwijl andere studies laten zien dat het effect van alcoholgebruik beperkt is. Volgens geïnterviewden zorgt het gebruik van alcohol er over het algemeen voor dat spelers méér en risicovoller gokken. Het heeft een ontremmende werking. Hierdoor nemen mensen makkelijker impulsieve beslissingen en gaan ze eerder over grenzen heen.

Omgekeerd kan gokken leiden tot (meer) alcoholgebruik, zowel direct op de kansspellocatie als op een later tijdstip op een andere plek (‘uitgesteld drinken’). Hier zijn verschillende verklaringen voor, zoals het gebruik van alcohol om te kunnen omgaan met een algeheel gevoel van stress dat gokken met zich mee kan brengen, of om te kunnen omgaan met bepaalde gokuitslagen.

Aanbieders van kansspelen krijgen vrijwel geen signalen dat de combinatie van alcohol en gokken zorgt voor problemen. Dit komt mogelijk ook doordat er weinig zicht is op (problemen rondom) de combinatie tussen alcoholgebruik en gokken.

Huidig preventiebeleid in de landbased sector

Het preventiebeleid van de aanbieders is minder gericht op de combinatie van alcoholgebruik en gokken en focust zich vooral op het tegengaan van overmatig alcoholgebruik. Voor aanbieders is het behouden van een prettige sfeer in de gelegenheid een belangrijke reden om overmatig alcoholgebruik, en daarmee gepaard gaande overlast, in hun voorziening tegen te gaan. Ook hebben verschillende aanbieders specifiek beleid voor het tegengaan van gokverslaving. In dit beleid wordt soms ook het tegengaan van overmatig alcoholgebruik genoemd.

Effectiviteit preventiebeleid

Aanbieders van kansspelen zijn van mening dat het beleid dat zij voeren ervoor zorgt dat er in de praktijk weinig signalen zijn van problematisch gokken of problematisch alcoholgebruik.

Ervaringsdeskundigen zijn echter kritisch over de uitvoering van het preventiebeleid. Zij merken weinig van beleid dat overmatig alcoholgebruik en/of een ongunstig effect van alcoholgebruik op het gokken moet tegengaan. Volgens hen moedigen sommige aanbieders alcoholgebruik zelfs aan, bijvoorbeeld door (onbeperkt) gratis en/of actief alcohol aan te bieden.

Aanbevelingen

Kansspelaanbieders zouden hun preventiebeleid gericht op de combinatie van alcoholgebruik en gokken moeten aanscherpen. Daarnaast zouden ze beter moeten toezien op het naleven van het eigen preventiebeleid gericht op alcoholgebruik. Verbetermogelijkheden die uit het onderzoek naar voren komen, zijn het instellen van een maximum aantal alcoholische consumpties per persoon en het in de ruimte scheiden van drinken en gokken. Verder kan het invoeren van blaastesten aan de deur – en het daarbij weigeren van bezoekers die onder invloed van alcohol zijn – bijdragen aan het verbeteren van (de effectiviteit van) het preventiebeleid.

Tot slot zou problematisch alcoholgebruik onder spelers van kansspelen meer en beter moeten worden gemonitord bij kansspellocaties, zoals nu ook het beleid is bij signalen van problematisch gokken. Deze informatie is nodig om verergering van problemen te voorkomen en om zicht te krijgen op de omvang van deze combinatie van problemen.

Het rapport downloaden kan hier

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Annelies Kruize (annelies.kruize@breuerintraval.nl, telnr: 06-414126945

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.